Rekompensata za brak prądu

Możesz być w stanie domagać się odszkodowania, jeżeli dostawa energii elektrycznej lub gazu nie usunie awarii w wymaganym czasie. Twój dostawca nie zawsze jest odpowiedzialny za przerwy w dostawie prądu – ale to  lokalny dystrybutor energii elektrycznej utrzymuje  w constanstansie dopływ energii elektrycznej do domu i to do niego możesz zwrócić się z odszkodowaniem. 

Zakład energetyczny ma 24 godziny na naprawienie szkody

Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek naprawienia szkód w ciągu 24 godzin, a jeśli tego nie zrobi, to odbiorcy prądu należy się rekompensata.

Brak prądu oznacza rekompensatę

Według przepisów prawa energetycznego bonifikata należy się za każdą niedostarczona jednostkę energii. Informacje  o tym powinny być zawarte w umowie o dostarczanie energii oraz na stronach przedsiębiorstwa. OSD wypłaca bonifikatę na podstawie szacunków, jeśli według jego danych w danym czasie odbiorca pobierał z sieci daną ilość kWh to przyjmuje się, że ta ilość powinna kosztować średnią stawkę ceny energii rynkowej.

O rekompensatę trzeba wystąpić

Zakład energetyczny nie wypłaca rekompensaty automatycznie, aby ją dostać, trzeba wystąpić z wnioskiem, zwykle procedura opisana jest na stronie OSD. Praktyka pokazuje, że OSD wzbrania się od wypłaty odszkodowań. A to właśnie na nim ciąży obowiązek dotrzymania standardów jakościowych. Niechętnie wypłacane są bonifikaty, zwykle OSD powołuje się na siłę wyższą, taką jak burza czy niska temperatura, a jak wiadomo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *