Musisz zostać poinformowany o przerwie w braku prądu

O planowanych wyłączeniach energii musisz zostać poinformowany, taki obowiązek na dystrybutora sieci nakładają przepisy prawa. Dystrybutor działający na danym terenie ma wskazane przepisami ustawy prawo energetyczne obowiązki.

Do najważniejszych  zadań OSD należą:

  • Uprzednie informowanie odbiorców o terminie planowanych przerw w dostarczaniu prądu oraz o awariach i planowanym ich usunięciu.
  • Jak najszybszego usuwania usterek i awarii spowodowanych nieprawidłowym działaniem sieci.
  • Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.
  • Utrzymywanie jakości i standardów energii za ich niedotrzymywanie odbiorcą przysługują bonifikaty.
  • Sprawdzanie liczników i przekazywanie danych do sprzedawców.

O planowanych przerwach braku prądu zostaniesz powiadomiony przez ogłoszenia przypięte na słupach informacyjnych czy tablicach umieszczonych w twojej miejscowości. Dodatkowo na stronach internetowych istnieją specjalnie zakładki poświęcone informowania odbiorców o planowanych przerwach. Portale regionalne także powiadomią nas o planowanych wyłączeniach, zwłaszcza kiedy awaria jest dotyczy rozległego regionu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *