Projekty badawczo-rozwojowe TAURONA

Aż 28 mln dofinansowania na osiem projektów badawczo-rozwojowych dla spółki TAURON. Pieniądze będą pochodzić z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR. Pula została przyznana  po ocenieniu projektów jakie zostały zgłoszone w ramach I konkursu Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego.

Jak czytamy na stronie www.tauron.pl jesienią 2016 r. wystartował program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Program Badawczy Sektora Elektroenergetycznego (PBSE) Już od grudnia 2014 r. działało Studium Wykonalności PBSE, które wspólnie w dostawcy prądu TAURON jak i innymi przedsiębiorstwami działającymi w elektryce czy organizacjami branżowymi oraz wiodącymi krajowymi uczelniami.

W ciągu dwóch lat prac, wszystkich spółek Grupy TAURON zdołano opracować programy i złożyć 18 wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych z tego programu. Aż osiem uzyskało poprawne oceny merytoryczne, w rezultacie decyzję NCBR o dofinansowaniu. Aż w siedmiu z tych projektów spółki Grupy TAURON pełnią rolę lidera projektu.

Przyznane przez NCBR dofinansowanie dotyczy następujących projektów:

  • System oceny propagacji i poprawy parametrów, jakości energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych (Lider – TAURON Dystrybucja)

  • Opracowanie platformy pozwalającej na zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł energii odnawialnej i zasobników energii oraz wybranych kategorii odbiorów sterowalnych (projekt TAURON Ekoenergia)

  • Zintegrowany System Diagnostyki Sieciowej (projekt TAURON Dystrybucja)

  • Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-gas (projekt TAURON Wytwarzanie)

  • Elastyczność istniejących bloków energetycznych przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych (projekt z udziałem TAURON Wytwarzanie)

  • System optymalizacji pracy konwencjonalnych jednostek wytwórczych nakierunkowany na zwiększenie ich regulacyjności w celu zapewnienia bieżącej stabilności systemu elektroenergetycznego i długoterminowych warunków do dalszej integracji odnawialnych źródeł energii (Projekt TAURON Polska Energia)

  • Platforma zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej (Lider – TAURON Dystrybucja)

  • Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej (Lider – TAURON Polska Energia)

  • Realizacja powyższych projektów rozpocznie się około połowy bieżącego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *