TAURON Dystrybucja

Polska sieć przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej ma za sobą lata świetność, teraz trzeba ją unowocześnić i zapewnić możliwość przesyłu także energii z OZE.

Z sieci korzysta ponad 26 mln użytkowników, skala jest olbrzymia i z roku na rok coraz bardziej skomplikowana.

Tauron Dystrybucja jako operator systemu dystrybucyjnego działa na obszarze prawie 58 tys. km2, a energię elektryczną codziennie dostarcza do ponad 5 milionów klientów. Tauron zarządza liniami energetycznymi o długości ponad 250 tys. kilometrów. Linie energetyczne mają za zadanie łączyć wytwórców energii elektrycznej z odbiorcami prądu. Kwestie podłączenia i prac reguluje Prawo energetyczne oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci. To dzięki Sieci Przesyłowej/Dystrybucyjnej i IRiESPARiESD sieć działa bez zakłóceń, chociaż zdarzają się przypadki braku prądu i awarie prądu.

Dla przypomnienia -„przesył – obrót” i „dystrybucja” to nie to samo. Przesył nie może istnieć bez sieci  o najwyższym napięciu, wynoszącym 220-750 kV, dlatego możliwy jest transport wielkich ilości energii i to na ogromnych dystansach. Dystrybucja energii niskiego napięcia ma wymiar lokalny mowa tu o wysokim, średnim i niskim napięciu  od 400 kV przez 230 kV, linie te kończą się na domowych gniazdkach elektrycznych.

Klasyfikacja sieci według poziomów napięć

  • najwyższych napięć (NN) – 750, 400 lub 220 kV – przesył
  • wysokich napięć (WN) – 110 kV – dystrybucja
  • średnich napięć (SN) – 1-30 kV – dystrybucja
  • niskich napięć (nN) – poniżej 1 kV – dystrybucja

Tauron Przesył Dystrybucja

  • – długość linii: 258 tys. km
  • – obszar działania: 58 tys. km kw.
  • – klienci: 5,3 mln
  • – moc transformatorów: 32 tys, kVA
  • – transformatory: 56 tys. szt
  • – stacje elektroenergetyczne: 56 tys. szt

sprawdź jak wypełnić wniosek o przyłącze TAURON