Dodatek energetyczny

Od 2014 roku odbiorcy mogą ubiegać się o dodatek energetyczny. Idea dodatku ma pomagać najuboższym, tym co pobierają już dodatek mieszkaniowy, i nieterminowo regulują opłaty za prąd.

Komu należy się dodatek energetyczny?

Dodatek przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu, tj. odbiorcy, któremu przyznano już wcześniej dodatek mieszkaniowy czy też spełnia on wymogi do jego otrzymania. Odbiorca musi być też stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z konkretnym przedsiębiorstwem energetycznym. Odbiorca musi oczywiście zamieszkiwać w miejscu odbioru energii.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek energetyczny?

Właściwy do przyznania dodatku jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wniosek o dodatek energetyczny poparty musi być  dokumentami, potrzebować będziesz także umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z konkretnym przedsiębiorstwem energetycznym.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Złożenie wniosku o dodatek energetyczny jest wolne od opłat, nawet opłaty skarbowej. Wystarczy skompletować dokumenty i odnieść je albo przesłać do odpowiedniego organu.

Ile wynosi dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie dwunastą część dodatku energetycznego, ogłaszanego przez Ministerstwo Gospodarki. Od 2016 roku kwota roczna dodatku energetycznego wzrosła. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. obecnie (do dnia 30 kwietnia 2017 r.) wynosi miesięcznie:

  • 11,29 zł dla gospodarstwa prowadzonego przez pojedynczą osobę;
  • 15,68 zł dla gospodarstwa składającego się z od dwóch do czterech osób;
  • 18,81 zł dla gospodarstwa składającego się z przynajmniej pięciu osób.

Tak niskie kwoty pewnie nie pomogą jeśli rachunek za energię to koszt dużo większy, pomóc może zatem porównywarka cen prądu.

Jaka jest podstawa obliczania wysokości dodatku energetycznego?

Dodatek energetyczny wynosi w skali roku maksymalnie 30 proc. iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla jednego odbiorcy w gospodarstwie domowym. Jego wysokość wynosi:

  • 900 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez jedną osobę;
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa składającego się od dwóch do czterech osób;
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa składającego się z przynajmniej z pięciu osób.

Kiedy wypłacany jest dodatek energetyczny?

Zgodnie z przepisami dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca i to z góry. Wyjątkiem jest miesiąc styczeń, gdy dodatek energetyczny jest wypłacany do 30 dnia miesiąca.

Czy można stracić dodatek energetyczny?

Jeśli odbiorca straci dodatek mieszkaniowy traci też prawo do dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny jest przyznawanym na okres sześciu miesięcy. Po tym okresie odbiorca musi ponownie się o niego starać.

Czy opłaca się starać o dodatek energetyczny?

To zależy od odbiorcy, każde pieniądze się przydają, jeśli nie ma pracy, albo pensja nie starcza na wszystko. Przyda się jeśli odbiorca ma na utrzymaniu dzieci, wówczas wyższy jest też pobór energii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *